Ogłaszamy nabór głosów chłopięcych

Informacje: 509 448 212, info@pchch.pl

Aktualność

Wigilia Seniorów z poznańskich DPS

Poznański Chór Chłopięcy wystąpi, podczas spotkania wigilijnego seniorów – podopiecznych poznańskich Domów Pomocy Społecznej. Podczas koncertu zabrzmią najpiękniejsze polskie i światowe pieśni bożonarodzeniowe. Chórzyści nie tylko sami zaśpiewają, ale również włączą słuchaczy do wspólnego kolędowania. Spotkaniu patronuje wiceprezydent Miasta Poznania, Jędrzej Solarski.

 

11.12.2019, godz. 13:00, Restauracja Oaza w Strzeszynku pod Poznaniem

Christmas Eve – Poznan Boys’ Choir for senior citizens
The Poznań Boys’ Choir will perform during the Christmas Eve meeting of senior citizens – charges of the Poznań Nursing Homes. During the concert the most beautiful Polish and world Christmas songs will sound. The choristers will not only sing themselves, but will also involve the listeners in a common carol. The meeting is held under the patronage of the Deputy Mayor of the City of Poznań, Jędrzej Solarski.
11.12.2019, 13:00, Oaza Restaurant in Strzeszynek near Poznań

Udostępnij:

Narzędzia dostępności