Ogłaszamy nabór głosów chłopięcych

Informacje: 509 448 212, info@pchch.pl

Aktualność

WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE

Warsztaty międzypokoleniowe realizowane przez Poznański Chór Chłopięcy

Idea warsztatów
Poznański Chór Chłopięcy od 2003 roku funkcjonuje na mapie Poznania jako Miejska Instytucja Kultury. W ramach swojej działalności koncertowej i warsztatowej spotyka się z różnorodną publicznością – ze względu na brak stałej sceny każdy koncert gromadzi inne grupy słuchaczy. Ich liczba jest związana z tym, gdzie odbywa się wydarzenie – czy jest to sala koncertowa, kościół, otwarta czy bardziej kameralna przestrzeń oraz atrakcyjność repertuaru prezentowanego przez chór. Niestety dla niektórych mieszkańców Poznania istnieją innego rodzaju bariery – przede wszystkim nie mogą oni przemieszczać się samodzielnie lub stan zdrowia nie pozwala im korzystać z oferty kulturalnej miasta. Poznański Chór Chłopięcy w odpowiedzi na ich potrzeby stworzył wraz z Urzędem Miasta Poznania projekt integracji międzypokoleniowej.

Przebieg warsztatów
Przede wszystkim wzięliśmy pod uwagę fakt, że skoro publiczność nie może dotrzeć do nas, to my powinniśmy dotrzeć do niej. Stąd pomysł organizacji i przeprowadzenia spotkań w Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu. Miały one formułę warsztatów, złożonych z kilku elementów. Na początku dyrygent chóru, Jacek Sykulski witał mieszkańców Domów Pomocy, przedstawiał swój zespół i zarys spotkania. Następnie śpiewacy prezentowali specjalnie na tę okazję opracowany repertuar, składający się m.in. z utworów założyciela Chóru – Jerzego Kurczewskiego. Wykonywane utwory były przeplatane prezentacją multimedialną przedstawiającą najdalsze podróże Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Zdjęcia okraszone opowieściami chórzystów, jako uczestników tych wyjazdów, wywoływały zainteresowanie i pytania mieszkańców, zwłaszcza jeśli były to kraje egzotyczne. Następnie Dyrygent zaprosił mieszkańców do śpiewania – integralną częścią warsztatów była wspólna nauka i wykonanie utworu „Dozwolone od lat osiemnastu”. Mieszkańcy otrzymali teksty i wraz z chórzystami próbowali zastanowić się, czy życie jest podróżą oraz czy wiek ma znaczenie. Okazało się, że sporo osób zna zaproponowany utwór i chętnie włączyło się we wspólne śpiewanie. Podczas tej części chórzyści rozmawiali z mieszkańcami, był to czas na poznanie się i zadanie pytań, które zrodziły się podczas warsztatów. Zapowiedzieliśmy też wydarzenia: majówkową próbę oraz występ na Wolnym Dziedzińcu, podczas którego mają wystąpić uczestnicy warsztatów, które nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię COVID 19.

Efekty/refleksje
Jako organizator warsztatów zauważamy ogromną potrzebę spotkań międzypokoleniowych. Mają one duże znaczenie nie tylko dla publiczności, dla której utrudnione jest czerpanie z dóbr kultury, ale także dla chórzystów, którzy mają szansę być blisko swoich słuchaczy, poznać ich i wymienić się doświadczeniami. Poza tym chórzyści mogą pokazać swój świat, podzielić się efektami prób i swojej własnej pracy.
Domy Pomocy Społecznej są odwiedzane przez szkoły i przedszkola. Ma to bardzo pozytywny wpływ na ich mieszkańców. Kontakt z dziećmi czy młodzieżą jest nie tylko urozmaiceniem codziennego rytmu, ale przede wszystkim wywołuje pozytywne emocje. U chórzystów również – jest to wyjątkowa sytuacja, gdy odwiedzają oni swoich słuchaczy, wchodzą w życie tych osób. Poza tym oswajanie dzieci ze starością i różnego rodzaju schorzeniami buduje empatię, rozwija wrażliwość na potrzeby drugiej osoby. Projekt, który tworzymy jest okazją do zbliżenia się dwóch światów. Chórzyści przyjeżdżają na spotkania pełni energii, którą zarażają swoich słuchaczy. Już sam uśmiech na ich twarzach tworzy pozytywną atmosferę i zaprasza do udziału. Są też momenty wzruszające dla obu stron – chórzyści podchodzą do każdego uczestnika, witają się z nim, przedstawiają, jednocześnie podając dłoń. Jest to ważny element spotkania, gdy następuje kontakt cielesny – przełamuje to swego rodzaju barierę. Trzeba pamiętać, że na co dzień mieszkańcy nie są w stanie dotrzeć na koncerty z różnych względów. Niektórzy biorą udział w zajęciach/warsztatach prowadzonych przez Dom, w którym przebywają. Jednak część mieszkańców nie korzysta z tej możliwości. Dla nas ogromnie istotne jest to, żeby dotrzeć również do nich. Drzwi sali, w których odbywają się warsztaty są otwarte i każdy może dołączyć do spotkania lub je opuścić w dowolnym momencie. Formuła spotkania jest na tyle otwarta, że uczestnicy (a są nimi również pracownicy) mogą czuć się komfortowo. Reagujemy na zmęczenie, staramy się odpowiadać na potrzeby, związane na przykład z repertuarem czy zwiększone zainteresowanie którymś z elementów warsztatów. Jednocześnie chórzyści poznają te potrzeby – często nie są ich świadomi. Spotkania w Domach Pomocy Społecznej poprzedziły warsztaty dla chórzystów, podczas których odpowiadaliśmy sobie na trudne pytania, związane z traktowaniem osób starszych oraz starzenia się w ogóle. Chłopcy próbowali przemyśleć i opowiedzieć kolegom, czym dla nich są podróże, śpiewanie w chórze oraz czy muzyka wywołuje emocje i wspomnienia. Doszliśmy do wniosku, że całe nasze życie jest podróżą. Uczestnicy naszych warsztatów mieli podobne refleksje. Zachęcaliśmy ich do zadawania pytań. Były również momenty zabawne, na przykład gdy chłopcy opowiadali o tym, co jedli albo co było dla nich trudne podczas podróży do krajów takich jak Boliwia, Chiny czy Stany Zjednoczone.
Włączenie uczestników we wspólne śpiewanie to także odświeżenie ich wspomnień. Chętnie śpiewają utwory, które znają, lubią, albo które są z jakiegoś powodu dla nich ważne. Przywołanie przeszłości budzi pozytywne uczucia, jest to odwołanie do czegoś, co przeżyliśmy, co już znamy.
Co ciekawe, uczestnicy zwracali dużą uwagę na wygląd chórzystów – podziw wzbudzały zwłaszcza czerwone sweterki.
Domy Pomocy Społecznej, które odwiedziliśmy czekają na kolejne spotkania. Ich mieszkańcy przyjęli nas z ogromnym zainteresowaniem i nadzieją na więcej. Idąc za tymi doświadczeniami chcielibyśmy kontynuować projekt integracji międzypokoleniowej, rozwijać już nawiązane relacje i poznawać mieszkańców kolejnych Domów.

Udostępnij:

Narzędzia dostępności