Ogłaszamy nabór głosów chłopięcych

Informacje: 509 448 212, info@pchch.pl

Aktualność

KONCERT JUBILEUSZOWY

Parę słów na temat koncertu, który się nie odbył…
W ramach jubileuszu 75-lecia Poznańskiego Chóru Chłopięcego zaplanowaliśmy serię trzech koncertów, z których każdy miał koncentrować się na innym aspekcie historii naszego zespołu.
Pierwszy z nich odbył się 23 listopada 2019, poprzedzony liturgią podczas której wspominaliśmy Jerzego Kurczewskiego i wszystkich zmarłych jego wychowanków. Po mszy wykonaliśmy nostalgiczne Requiem Gabriela Faure w kameralnej, zbliżonej do pierwotnej wizji twórcy wersji, w opracowaniu Johna Ruttera (nagranie z koncertu ukaże się niebawem na naszym kanale).
29.03.2020 miała się dokonać kolejna odsłona naszego jubileuszu, w postaci niezwykłego koncertu, jakiego jeszcze w historii naszego zespołu nie było… Chcieliśmy go w całości poświęcić osobie Jerzego Kurczewskiego – twórcy, uważając tę dziedzinę jego działalności za ciągle mało znaną i docenianą, a której wartość artystyczna, a przede wszystkim edukacyjna wydaje się być godna szerszego rozpowszechnienia.
Od samego początku istnienia zespołu, a więc od kilkunastoosobowej Miniaturki, z którą zdobywał Kurczewski cenne muzyczne doświadczenia i pierwsze dyrygenckie szlify, przejawiał umiejętność tworzenia opracowań (na początku głównie polskiej muzyki ludowej), które potrafił umiejętnie dostosowywać do możliwości wokalnych swoich podopiecznych. Na przestrzeni całej swojej przebogatej działalności artystycznej, stworzył dla potrzeb swojego zespołu kilkaset opracowań – o różnym stopniu trudności, przeznaczonych dla zespołu chłopięcego (dziecięcego) i chłopięco-męskiego na poszczególnych etapach ich artystycznego rozwoju. Dziś stanowią one podstawę w kształtowaniu wrażliwości wokalnej uczniów Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego PSChJK w Poznaniu.
Mało kto jednak wie, że Kurczewski pisał również utwory oryginalne, z których niestety nie wszystkie się zachowały, a wiele spośród nich nigdy nie ujrzało światła dziennego. Jednym z takich utworów jest „Leci pliszka”, który podobnie jak inne jego kompozycje został przez naszego dyrygenta (Jacka Sykulskiego) edytowany z rękopisów kompozytora, w tym konkretnym przypadku ze starego zeszytu nutowego, w którym Kurczewski zanotował każdy głos z osobna. Nie udało nam się w przypadku „Pliszki” ustalić daty powstania kompozycji, ani uzyskać wiedzy, czy kiedykolwiek ją ze swoim chórem wykonywał. Nad wieloma jego utworami ciągle pracujemy, mając nadzieję, że któregoś dnia uda nam się je wydać, by mogły służyć innym zespołom chóralnym, na różnych szczeblach ich artystycznego rozwoju.
Przygotowując się do tego koncertu, staraliśmy dobrać repertuar w taki sposób, aby pokazać artystyczny progres twórczy założyciela zespołu; począwszy od Miniaturki – pierwszego muzycznego dziecka Kurczewskiego, poprzez opracowania dedykowane zespołom wokalnym i chórowi, kompozycje oryginalne, kończąc na hitach wszechczasów, czyli „Polonezie” i „Krakowiaku”, do których wykonania mieliśmy zamiar doprosić naszych starszych kolegów – wychowanków Jerzego Kurczewskiego.
Bardzo nam zależało by na osobę założyciela Poznańskiego Chóru Chłopięcego spojrzeć maksymalnie wielopłaszczyznowo, pokazując dynamikę i determinację z jaką przyszło mu żyć, tworzyć i działać w tych niełatwych w historii naszego kraju czasach.
W projekt zaangażowane były także nasze wspaniałe koleżanki z Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.
Mimo iż z wiadomych przyczyn koncert się nie odbył, wierzymy w to, że uda nam się zaprezentować go naszej poznańskiej publiczności w innym, bardziej sprzyjającym terminie.

Udostępnij:

Narzędzia dostępności