Ogłaszamy nabór głosów chłopięcych

Informacje: 509 448 212, info@pchch.pl

Aktualność

FINAŁ! Interdyscyplinarne warsztaty – dzień 5.

Finał interdyscyplinarnych warsztatów artystyczno-rekreacyjnych
W piątek 10 lipca br. spotkaliśmy się po raz ostatni, zamykając i podsumowując nasze doświadczenia z warsztatów. Już od rana prezentowaliśmy publiczności (w tym rodzicom) owoce tygodniowej pracy artystycznej. Rozpoczęliśmy od pokazu teatralnego, który przygotowali z dziećmi Arkadiusz Kos, Hubert Karmiński i Iga Jagodzińska. Był on oparty o fragmenty tekstu pt. „Liczydło”. Oprócz tego dzieci podzieliły się z nami wrażeniami z zajęć, swoimi refleksjami na temat samego tekstu oraz wyzwaniami, które czekały je podczas pracy. Następnym elementem finału było wspólne zaśpiewanie utworu „Let our voices fly”, przygotowanego przez prowadzących zajęcia wokalne: Izabelę Polit, Jacka Sykulskiego i Piotra Lewandowskiego. Był to moment wzruszenia, ale także ogromnej koncentracji i poczucia wspólnoty. Po południu natomiast spotkaliśmy się na pokazie zumby, którą prowadziła przez cały tydzień Paulina Kokot. Dzieci zatańczyły wcześniej przygotowane układy taneczne w obecności rodziców.
Warsztaty nie byłyby możliwe bez fantastycznych prowadzących, którzy zaproponowali dzieciom rozwijające zadania. Dzięki ich energii warsztaty odbyły się w przyjaznej i kreatywnej atmosferze.

Więcej informacji i zdjęcia na naszym facebooku:

https://www.facebook.com/PoznanskiChorChlopiecy/posts/4358897884135558

 
FINAL! Interdisciplinary workshops – day 5.
Final of interdisciplinary art and recreation workshops
On Friday, 10 July this year, we met for the last time, concluding and summarising our experience from the workshop. From the very morning we presented the fruits of a week’s artistic work to the audience (including parents). We started with a theatrical performance prepared with the children by Arkadiusz Kos, Hubert Karmiński and Iga Jagodzińska. It was based on fragments of the text entitled 'Liczydło’. Apart from that, the children shared with us their impressions from the classes, their reflections on the text itself and the challenges that awaited them during their work. The next element of the finale was a joint singing of the song 'Let our voices fly’, prepared by the vocal instructors: Izabela Polit, Jacek Sykulski and Piotr Lewandowski. It was a moment of emotion, but also of great concentration and sense of community. In the afternoon, however, we met at a zumba show, which was led by Paulina Kokot throughout the week. The children danced previously prepared dance arrangements in the presence of their parents.
The workshop would not have been possible without the fantastic guides who offered the children developing tasks. Thanks to their energy the workshops took place in a friendly and creative atmosphere.

More information and photos on our facebook:

Udostępnij:

Narzędzia dostępności