We are announcing the recruitment of boys' voices

Klauzula informacyjna

Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-10.

Klauzula informacyjna przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznański Chór Chłopięcy z siedzibą w Poznaniu, 60-862 przy ul. Cegielskiego 1.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pod adresem e-mail iod@pchch.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązków pracodawcy względem przyszłych, obecnych i byłych pracowników na podstawie Kodeksu Pracy oraz zawartych umów z pracownikami.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być, zgodnie z przepisami prawa, Instytucje Publiczne jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym Podmiotom w celu wywiązania się z nakazanych prawem obowiązków oraz umów. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej na podstawie zezwolenia organu nadzorczego na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy prawa dotyczącego danej kategorii dokumentów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lub wymagane przepisami ustawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak wypełnienia wymogów ustawowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Narzędzia dostępności