Podstawy merytoryczne

Budowanie nowego brzmienia poprzez stosowanie autorskich metod pracy Jacka Sykulskiego. Praca nad naturalnym brzmieniem adekwatnym dla muzyki odpowiedniego stylu, repertuaru i czasu. Nowoczesne techniki kształtowania brzmienia głosu ludzkiego. Prowadzenie nowych form rozśpiewania, ćwiczeń rozluźniających krtań, angażowanie działań ruchowych. Spotkania z innymi zespołami i artystami, obserwacja ich sposobów pracy oraz poznawanie nowych stylów muzycznych.

Wprowadzanie atrakcyjnego i nowoczesnego repertuaru. Nowa interpretacja znanych arcydzieł, tradycyjnych polskich kolęd, posłużenie się popularnymi kompozycjami jako medium w twórczej zabawie z publicznością.

Możliwość i warunki do budowania kilku zespołów artystycznych wewnątrz i obok Chóru, m.in. zespół kameralny przeznaczony do wykonywania muzyki dawnej, zespół dziecięcy wykorzystujący ruch sceniczny, grę na instrumentach.

Poszerzenie zakresu działalności. Uczestnictwo w innych przedsięwzięciach kulturalnych i promocyjnych niż koncerty. Projekty multimedialne z pogranicza sztuk i stylów. Kompozycje i aranżacje przygotowywane specjalnie dla chóru, prawykonania.

Media. Współpraca z największymi współczesnymi artystami – nowe media (m.in. Paweł Althamer). Udział Chóru w produkcjach telewizyjnych.

Poszerzanie kręgu odbiorców (wchodzenie w nisze muzyczne). Muzyka chóralna skierowana do nowych odbiorców.

Warsztaty ze znanymi muzykami i specjalistami. W roku szkolnym 2003/2004 przeprowadzone zostały m.in. warsztaty muzyczne z Jackiem Ostaszewskim, z Pawłem Steczkowskim i spotkanie z grupą TAKE 6, The King’s Singers, Bambini di Praga oraz Justyną Steczkowską.