Instytucja

Nasza tożsamość

Poznański Chór Chłopięcy wyrasta z bogatej wielkopolskiej tradycji chóralistyki chłopięcej, ma jednak ambicję otwierania jej na szeroko pojętą kulturę współczesną. W szacunku dla kanonu kultury i jej europejskich korzeni, odmładzamy sakralny styl wykonawczy chórów chłopięcych o sztukę bliską współczesnym słuchaczom. Muzyka wykonywana przez chór to przede wszystkim najpiękniejsze utwory napisane w XX i XXI wieku. Śpiewamy to, co naprawdę lubimy i co wnosi prawdziwą radość i wartość w dusze publiczności.

Priorytety

Priorytetem działań instytucji jest kształtowanie najlepszej jakości artystycznej poprzez wprowadzenie nowatorskich metod pracy ze śpiewakami. Stawiamy sobie ciągle wyzwania, nie tylko związane ze sztuką, ale również rozwojem osobowym każdego chórzysty. Działania dotyczące pracy artystycznej, oparte są na niekonwencjonalnych technikach kształtowania brzmienia głosu ludzkiego, przy jednoczesnej trosce o jego zdrowie.

Profil artystyczny

Zespół pracuje nad naturalnym brzmieniem i nową interpretacją arcydzieł muzycznych (m.in. Gabrieli, Zieleński, Wacław z Szamotuł, Philips, Tallis, Bach, Bruckner, Szymanowski, Koszewski, Britten, Messiaen, Penderecki, Górecki, Tavener, Urbaitis). Chór śpiewa również tradycyjne polskie kolędy w znakomitych aranżacjach, muzykę dawną (m.in. renesansową i barokową muzykę południowoamerykańską), muzykę filmow oraz popularne kompozycje, które są formą twórczej zabawy z publicznością.

Chór współpracuje z artystami, realizując również projekty z pogranicza sztuk (m.in. projekt „Teledysk” z rzeźbiarzem Pawłem althamerem, laureatem prestiżowego Vincenta oraz Jackiem Taszakowskim znanym filmotwórcą) oraz stylów muzycznych (w listopadzie 2003 roku zespół występował podczas koncertu genialnego jazzowo-soulowego zespołu wokalnego TAKE 6 na zaproszenie amerykańskich muzyków).

Misja

Celem pracy instytucji jest tworzenie dzieciom i dorosłym chórzystom warunków, które pozwalają im nie tylko osiągać najwyższy poziom artystyczny, ale również czerpać prawdziwą radość ze śpiewu oraz szczerze dzielić się nią z publicznością. Dlatego duży nacisk kładziemy na pracę wychowawczą z dziećmi, w tym m.in. działania integracyjne w formie warsztatów i wspólnych działań z artystami, pedagogami, psychologami, kształtujące wszechstronną twórczość oraz prawdziwą dojrzałość dzieci.

Fundamenty

Poznański Chór Chłopięcy powołany został 1 września 2003 roku jako nowa, samorządowa instytucja kultury. Nowy podmiot utworzono z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania dla zachowania ciągłości tradycji istnienia zespołu, którego początki sięgają 1945 roku.
Chór działa we współpracy z jedyną w Polsce, 9-letnią Poznańską Szkołą Chóralną Jerzego Kurczewskiego, do której uczęszczają śpiewacy chóru. Szkoła stanowi znakomite, perspektywiczne zaplecze edukacyjne zespołu.
Poznański Chór Chłopięcy finansowany jest przez Władze Samorządowe Miasta Poznania. Chór wspiera również Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Sójka & Maciak – Adwokaci / Spółka Komandytowa

Historia

Założycielem chóru był Jerzy Kurczewski (1924 – 1995) wybitny dyrygent i pedagog, autorytet w dziedzinie chóralistyki, twórca istniejącej od 1957 roku jedynej w Polsce szkoły chóralnej. Jego Poznański Chór Chłopięcy koncertował ponad 2200 razy w wielu krajach na 4 kontynentach. Brał udział w licznych prestiżowych festiwalach muzycznych, występował m.in. w Carnegie Hall, Filharmonii Berlińskiej, Wiedeńskim Musikverein. Zespół zarejestrował wiele płyt, dokonał światowych prawykonań znaczących dzieł kompozytorów współczesnych.

W latach 1992 – 2003 chór działał w ramach stowarzyszenia Poznański Chór Chłopięcy „Polskie Słowiki” pod kierownictwem Wojciecha A. Kroloppa. Chór znany był publiczności w wielu krajach świata.

Dyrektorem nowego Poznańskiego Chóru Chłopięcego jest Jacek Sykulski – kompozytor i dyrygent, Współtwórcą nowej instytucji od podstaw był Marcin Poprawski – wicedyrektor ds. organizacyjnych, którego pracę kontynuuje Joanna Theuss. „Team” entuzjastów kieruje zespołem w którym pracują wspaniałe, utalentowane dzieci – najmłodsi profesjonalni muzycy w Poznaniu.